>


ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle
2019-07-18

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle “The Master of Gift Makers: พลิกเทคนิค ด้วยเทคโนโลยี” มาเรียนรู้วิธีพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีให้แม่นยำ และถูกจุดมากขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยชี้ให้เห็นจุดเปลี่ยนด้วยคำแนะนำที่พร้อมจะผลักดันต่อยอดผลิตภัณฑ์ และกระบวนการการผลิตให้เฉียบคมมากยิ่งขึ้น ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างสิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ - กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเยี่ยมชมสถานประกอบการ (First Visit) : สิงหาคม - ตุลาคม 2562 - กิจกรรม Technology Matching และนำเสนอ Mock-up ผลิตภัณฑ์ในงาน Inno Showcase : 23 - 25 สิงหาคม 2562 - กิจกรรม Digital Marketing & Money Supplied : ตุลาคม 2562 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 24 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/PvaXZus842vUHgJp8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม gift.technology2019@gmail.com หรือโทร 065-9750193