>


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมือ STeP และ เดคโคโมดา สตูดิโอ ยกทัพจัดเต็มเปิดตัวโครงการ Northern Gift & Lifestyle Industry Creation ภายใต้ชื่องาน WANDALUST วันดา’ลัสท์ งัดคัวมาแป๋ง
2019-07-12

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 9.00 น. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ หจก. เดคโคโมดา สตูดิโอ จัดงาน “WANDALUST วันดา’ลัสท์ : งัดคัวมาแป๋ง” ด้วยแนวคิดการจัดงานที่เน้นความสนุกสนานพร้อมเต็มไปด้วยสาระผ่านกิจกรรม Inspiration talk และกิจกรรมเวิร์กชอป เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านหัตถอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern Gift & lifestyle Industry Creation) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จ.เชียงใหม่ ในการนี้ คุณนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานที่มาวัตถุประสงค์โครงการ และ คุณตุลย์ เล็กอุทัย ผู้ก่อตั้ง เดคโคโมดา สตูดิโอ และ Pictures Talk ร่วมกล่าวแนะนำกิจกรรม ให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมงานกว่า 120 ราย โดยโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมในภาคเหนือด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดปัจจุบันพร้อมยกระดับความสามารถสู่การแข่งขันในตลาดโลก สำหรับกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle "The Master of Gift Makers : พลิกเทคนิค ด้วยเทคโนโลยี" และ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม “Re – tail to Re – tell : เปลี่ยนสิ่งที่เคยรู้จัก ให้ลูกค้ารัก และบอกต่อ” ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ภายในวันที่ 24 ก.ค. นี้ ผ่านลิงก์https://forms.gle/is8nw59SwQ8BAkmd8 หรือสอบถามโทร. 06 5975 0193