>


กิจกรรมทอดผ้าป่าดอยคำสัมพันธ์ ประจำปี 2562
2019-07-09

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานทอดผ้าป่าดอยคำสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ สำนักงานหอพักนักศึกษาเฮือนศรีตรัง (หอพักแม่เหียะ) ศูนย์สัตว์ทดลอง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ นำพนักงานกว่า 150 คน และเทศบาลตำบลแม่แรม พร้อมด้วยชาวบ้าน เข้าร่วมการทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการสร้างวิหาร ห้องน้ำ โรงทาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ณ วัดพระธาตุชุ่มเมือง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน โดยการปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น บริเวณทางขึ้นวัด เพื่อฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย