>


NIA จับมือมูลนิธิข้าวไทยฯ พร้อมภาคเอกชน ยกระดับงานวิจัย มช. ติดตั้งเครื่องกำจัดมอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Bio-Q) เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
2019-06-18

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พลิกโฉมข้าวไทยด้วยนวัตกรรม เปิดตัวผลสำเร็จการพัฒนาและติดตั้ง “เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (BIO-Q)” แก่โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเทคโนโลยีการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Uniform Thermal Distribution of Radio Frequency Technology : UTD RF) เป็นผลงานวิจัยของคณะวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้หลักการคลื่นความถี่วิทยุที่เกิดจากไฟฟ้าแรงดันสูง ส่งผ่านไปยังข้าวทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในระดับโมเลกุลจนเกิดพลังงานสะสมเป็น ความร้อนกระจายไปอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้สามารถกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารได้ตลอด ทั้งวงจรชีวิต โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าว ทั้งนี้ผลงานการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่ในระดับห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปสู่ระดับขยายขนาดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันไป ทั้งจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จนกระทั่งในปี 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปัจจุบัน) โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ให้ทุนสนับสนุนผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุไปสู่การสร้างโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการใช้งานจริงในเชิงอุตสาหกรรม ...................................................................................................................................................................................... ความสำเร็จนี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงการทำงานในแบบ Quadruple Helix ที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคสังคม ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันให้เกิดเป็นระบบนิเวศนวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวไทย .................................................................................................................................................................................... นอกจากนั้น ภายในงานเปิดตัวการติดตั้งเครื่องกำจัดมอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Bio-Q) ได้มีการแถลงข่าวเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2562 (Rice Innovation Awards 2019) เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์เพื่อชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 320,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 62