>


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล กิจกรรม NSP Innovation Awards 2019
2019-06-13

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล กิจกรรม NSP Innovation Awards 2019 ประเภท “นักธุรกิจนวัตกรรม” • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชวกร ศรีเงินยวง บริษัทเฟมเม เวิร์ค จำกัด • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนราพงค์ ชมภูธัญ บริษัทนาวิสพลัส จำกัด • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพิชญ์สินี จีราพันธุ์ บริษัทฟลาวริช 88 จำกัด ประเภท “นวัตกรรมเชิงพาณิชย์” • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทคโนโลยีการปลูกผักพร้อมทานในบรรจุภัณฑ์ บริษัททิวา อินโนเวท จำกัด • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ M69 Rice Facial Concentrate Drop บริษัทเอ็น.วาย.อาร์.คอสเมติกส์ โซลูชั่น จำกัด • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Master Chef Umami Sauce ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซัสลองไลฟ์ -------------------------------------- STeP ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ โดยรางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท จะร่วมเป็นตัวแทนภูมิภาค เพื่อเข้าสู่การประกวดรอบระดับประเทศต่อไป ในงาน MOST Innovation Awards 2019