>


เชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง สมุนไพร และสปา ในเขตภาคเหนือตอนบนร่วมสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจ Lanna Biz Connects
2019-05-08

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง สมุนไพร และสปา (Cosmetic, Herb & Spa Cluster) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ร่วมสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การเป็นนักการตลาดสากล (Lanna Biz Connects) รับฟัง Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอกาสพัฒนาทักษะ Business Matching พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก ...................................................................................................................................................................................... สนใจสมัครฟรี!! ภายใน 13 พ.ค. นี้ที่ https://forms.gle/HT9sgTVZTmYyzRmu6 สอบถามโทร. 06-1915-9649, 08-1568-1956, 09-1078-3352 หรืออีเมล Lannabizconnects2019@gmail.com