>


STeP ร่วมสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายสตาร์ทอัพสายมีเดียระดับนานาชาติ ในงาน “Splice BETA”
2019-05-03

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Splice BETA; Celebrating media startups in Asia กับสตาร์ทอัพ ด้านสื่อระดับแนวหน้าของเอเชียอย่าง Splice Media ที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารมวลชน การออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์เพื่อขยายกลุ่มเครือข่ายในธุรกิจสื่อให้เพิ่มมากขึ้นและมีความเข้มแข็ง ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในเอเชีย โดยเชิญมีเดียสตาร์ทอัพ นักลงทุน ภาคการศึกษา ผู้ใช้บริการอุทยานฯ และสำนักข่าวต่างประเทศ อาทิ Facebook, Google, Twitter, Buzzfeed, South China Morning Post ฯลฯ เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 200 คน เพื่อสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพด้านสื่อในเอเชียให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านกิจกรรมภายในงานฯ .................................. ทั้งนี้ คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้ สตาล์ลิ่ง ที่ปรึกษาอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมบรรยายแนะนำอุทยานฯ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อันมีพันธกิจในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมผลักดันให้เกิดการสร้างนักธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการให้บริการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ครบวงจรจาก 6 บริการ ได้แก่ การให้บริการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, การให้บริการด้วยโปรแกรมการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี, การวิจัยและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม, การจับคู่ทางธุรกิจและแนะนำแหล่งทุนที่เหมาะสม, การให้บริการพื้นที่สำนักงานที่เหมาะกับทุกธุรกิจนวัตกรรมและสตาร์ทอัพเทคโนโลยี, การให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่ช่วยเติมเต็มระบบนิเวศของการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์การทำงานเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพและ SMEs .................................................................................................................................................................................................... สำหรับงาน Splice BETA มีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจัดพิธีเปิดไปแล้วเมื่อวานนี้ (1 พ.ค.) ณ ปันสเปซสาขาเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่ สำหรับวันที่ 2 พ.ค. จัดกิจกรรม ณ บริเวณ Rice Grain Auditorium และ The Brick X @NSP อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) รวมทั้ง The Brick Startup Space ในวันที่ 3 พ.ค. ตามลำดับ โดยผู้ร่วมกิจกรรมในงานจะได้ร่วมรับฟังบรรยาย แนวคิดการเป็นมีเดียสตาร์ทอัพที่ประสบผลสำเร็จ, Business Model, การระดุมทุนเพื่อทำธุรกิจ, การประชาสัมพันธ์โดยใช้งบโฆษณาผ่านสื่อเฟซบุ๊ค, การใช้ Instagram สำหรับการเขียนข่าว ฯลฯ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพผู้ร่วมงานได้โชว์ศักยภาพแสดงความสามารถในการ Pitching เพื่อเสริมทักษะอีกด้วย