>


เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Talent Mobility Dinner Talk ครั้งที่ 4
2019-03-29

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมอาหาร พร้อมรับมือสู่สังคมผู้สูงอายุ” โดย คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมองค์กรคุณภาพ กลุ่มซีพี ออลล์ และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ภัตตาคารอาหารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมอัพเดทเทรนด์อาหาร จุดประกายความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เปิดโอกาสให้นักวิจัย พร้อมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/2HVtNHX หรือแจ้งชื่อผ่านอีเมล kedsarin@step.cmu.ac.th สอบถามได้ที่ 081-3664483 (แจน)