>


อุทยานวิทย์ฯ มช. จับมือ ต้อม คาซาวา ขึ้นแท่นรับรางวัล Thai-BISPA Awards 2019 ด้านหน่วยบ่มเพาะและผู้ประกอบการดีเด่นในงาน Thai-BISPA Day 2019
2019-03-25

วันที่ 21 มี.ค. เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล Thai-BISPA Awards 2019 ด้านหน่วยบ่มเพาะธุรกิจดีเด่น (Incubator of the Year) ในงาน THAI-BISPA Day 2019 "Building Sustainable Innovation Community" ณ ห้อง Sky Ballroom ชั้น 6 โรงแรม Compass Skyview สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association: Thai-BISPA) เป็นผู้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีสมาคม เพื่อเผยแพร่ผลงานเด่นของสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ อีกทั้งยังได้รับโอกาสเสนอรายชื่อเข้าสู่เวทีการประกวดในระดับนานาชาติ พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการธุรกิจอย่าง คุณพลอยฉัตรชนก วิริยาทรพันธุ์ จากบริษัท ต้อม คาซาวา จำกัด ผู้ผลิต Activated Charcoal จากเหง้ามันสำปะหลัง ขึ้นแท่นรับรางวัลในด้านผู้ประกอบการดีเด่น ในฐานะผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้การสนับสนุนและบ่มเพาะธุรกิจจากอุทยานวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว ยังจัดให้มีการเสวนา "สมาคมไทยบิสป้ากับการขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" โดยมี ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มช. ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนากับภาคเอกชนและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อถ่ายทอดความรู้บทบาทของสมาคมฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกของการบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์สู่การขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน และในเวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ร่วมให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในหัวข้อ “Thai-BISPA x TVCA Co-created Panel: From Start to Scale” ภายในงานดังกล่าวอีกด้วย