>


STeP จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดพิธีมอบรางวัลสตาร์ทอัพผู้ชนะ Pitching โครงการ SMEs Spin-Out to Tech Startup พร้อมแถลงความสำเร็จโครงการฯ สร้างโอกาสร่วมทุนเสริมแกร่งธุรกิจเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 500 ลบ.
2019-03-21

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน Startup Pitching Challenge ภายใต้โครงการ SMEs Spin-Out to Tech Startup ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยมีนางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการฯ ร่วมต้อนรับนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประธานในพิธีพร้อมมอบโล่รางวัลแก่ 3 สตาร์ทอัพผู้ชนะการแข่งขัน ประกอบด้วย ทีม Ocare Corporate Wellness (บริษัท โอแคร์ เฮลท์ ฮับ จำกัด) ผู้รับรางวัลชนะเลิศ ทีม Smile Migraine (บริษัท สไมล์ ไมเกรน จำกัด) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีม DEKDESIGN (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดกดีไซน์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยการแข่งขันดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯ เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการเติบโต รวมทั้งมีผลผลิตสตาร์ทอัพที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้จริงด้วยเทคโนโลยีและส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยมีทุนสนับสนุนธุรกิจแก่ผู้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมกันนี้ ยังได้แถลงข่าวความสำเร็จโครงการฯ โดยสตาร์ทอัพที่ร่วมการแข่งขัน Pitching จำนวน 12 ราย จะได้รับโอกาสจับคู่ธุรกิจแบบส่วนตัว (Personal Business Matching) กับแหล่งทุนรายใหญ่เพื่อเพิ่มโอกาสในการร่วมทุน ต่อยอดธุรกิจ และเกิดพันธมิตรผ่านความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อสานฝันสตาร์ทอัพให้เป็นจริง ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการฯ คาดว่าภายใน 3 ปี ด้วยศักยภาพของสตาร์ทอัพทั้ง 12 กิจการ จะสามารถสร้างรายได้รวมไม่น้อยกว่า 360 ล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานแบบ Skilled Labor จำนวน 200 อัตรา คิดเป็นมูลค่า 50 ล้านบาท และสามารถระดมเงินทุนจากนักลงทุน (Venture Capital) ที่สนใจลงทุนได้มากกว่า 100 ล้านบาท (หรือประมาณ 5 กิจการ) โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจร่วม 500 ล้านบาท