>


เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจร่วมงานสัมมนากระตุ้นการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2019-03-21

รับฟังโครงสร้างและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยรูปแบบใหม่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมนวัตกรรมความก้าวหน้าและทิศทางการวิจัยในอนาคตเพื่อยกระดับสู่เชิงพาณิชย์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) สิทธิพิเศษสำหรับนักวิจัยที่เคยได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สามารถส่งข้อเสนอโครงการ (Pre-proposal) เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัย โดยมีทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 10 ล้านบาท ................ พบกัน 22 มี.ค. นี้ เวลา 8.30-12.00 น. ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ฟรี!! ลงทะเบียนภายในวันที่ 21 มี.ค.นี้ สแกนที่ QR Code สอบถามเพิ่มเติมโทร 087-563-8030, 092-657-1056