>


เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือเพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ”
2019-02-13

Northern Digital Health Revolution to Chiang Mai Medical and Health Hub เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือเพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ”ร่วมพัฒนาเชียงใหม่อย่างสร้างสรรค์จาก 10 โจทย์ปัญหาเพื่อให้ชาวเชียงใหม่เข้าถึงข้อมูลและบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากกิจกรรมอบรม workshop และคำแนะนำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับทุนสนับสนุนการพัฒนาไอเดียเพื่อต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 80,000 บาท/ทีม และโอกาสในการขยายธุรกิจ -------------------------------------------------------- สนใจสมัครฟรี!! ถึงวันที่ 31 มี.ค. นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 093-174-0454 ติดตามรายละเอียดและกรอกใบสมัครสแกน QR Code