>


STeP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม รุ่นที่ 2 ปี 2562
2019-02-12

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation: TBI) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจแก่กลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสร้างฐานธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินธุรกิจผ่านกลไกและกิจกรรมในการสร้างผู้ประกอบการใหม่โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ------------------------------------------------------------------ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณอัจจิมา ไล 093-132-0823 และคุณพัชรา พระคุณนันต์ 098-7963340 E-mail: Startup@step.cmu.ac.th รายละเอียดโครงการและใบสมัครคลิกดาวน์โหลดเอกสาร