>


ทันตแพทย์ มช. โชว์ผลงานรากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่ ผสานพลังอุทยานวิทย์ฯ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การเป็น Tech Startup ด้วยผลิตภัณฑ์ NOVEM DENTAL IMPLANT
2019-01-17

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. โชว์ผลงานนวัตกรรมเด่น วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์รากฟันเทียม NOVEM DENTAL IMPLANT ช่วยลดความเจ็บปวดในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม สามารถใส่รากฟันเทียมแล้วเสร็จได้ในครั้งเดียว และเมื่อสึกหรอจากการใส่เข้าออกฟันปลอมสามารถเปลี่ยนส่วนหัวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรื้อทิ้งดังเช่นอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งยังราคาถูกกว่า และมีอุปกรณ์เสริมที่รองรับกระบวนการผ่าตัดฝังรากเทียมระบบดิจิทัล (Digital Implant Placement) ที่สามารถรองรับการทำงานร่วมกับเครื่องเอ็กซ์เรย์ 3 มิติ (Cone Beam CT) เครื่องสแกนฟันดิจิทัล 3 มิติ (Intraoral Scanner) รวมทั้งเครื่องจักรขึ้นรูปชิ้นส่วยนรากเทียมและครอบฟัน (CNC Milling Machine) พร้อมเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้รับการรักษาด้วยมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป CE Mark for Medical Devices (MDD 93/42/EEC) และมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 ที่หาได้ยากในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทย ทั้งนี้ ชุดอุปกรณ์รากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่ เป็นผลงานวิจัยโดยรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ปฐวี คงขุนเทียน คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ที่ได้รับการสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ในรูปแบบ Tech Startup Approach (การผลักดันให้นักวิจัยต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การเป็น Startup ด้วยตัวเอง) อีกทั้งยังสร้างโมเดลการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในผลงานวิจัยและความก้าวหน้าของนวัตกรรมไทยแก่ภาคเอกชนอีกด้วย ปัจจุบันผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การจัดตั้งเป็นบริษัท โนเว็ม อินโนเวชั่น จำกัด โดยมีแผนการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาเซียนและยุโรป ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการส่งออก (ระยะเริ่มต้น) ได้ถึง 21 ล้านบาท/ปี