>


รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ ผสานพลังอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือผลักดันนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจด้วย EECi
2019-01-16

วันที่ 14 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. นำผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมผู้ประกอบการร่วมต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พร้อมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อเยี่ยมชมความสำเร็จผลงานนวัตกรรม พร้อมประชุมหารือเพื่อการผลักดันนวัตกรรมไปสู่การปรับใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือสู่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานแม่ข่ายดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม จัดแสดงผลงานความสำเร็จการวิจัยและพัฒนาเพื่อสุขภาพและการแพทย์ โดยโชว์ผลงานนวัตกรรมเด่น มช. “อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์ม (Nasoform)” เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจมูกล้มและการผ่าตัดซ้ำของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็ก และ "Novem Dental Implant ผลงานรากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่" เพื่อช่วยในการรักษารากฟัน ผลงานวิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายใต้ สอว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการและผลักดันให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งผลักดันกลุ่ม SMEs ที่มีนวัตกรรม เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาคและประเทศด้วยการให้บริการแบบครบวงจร (Total Innovation Solutions)