>


ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก
2018-03-08

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบริการออกแบบนวัตกรรม Design for Your BIZ 2018 ประจำปีงบประมาณ 2561ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ จะติดต่อกลับเพื่อดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนต่อไปค่ะ