>


STeP เปิดให้บริการพื้นที่สำนักงาน สำหรับการพัฒนาธุรกิจในแบบ Innovation Eco System ฟรี!!
2018-12-19

STeP เปิดให้บริการพื้นที่สำนักงานที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการพัฒนาธุรกิจในแบบ Innovation Eco System ฟรี!! สำหรับนักธุรกิจ Startup ขนาดเล็ก (สมาชิก 1-3 คน) ที่พร้อมพัฒนาธุรกิจไปเรา หรือเป็นผู้ใช้บริการอุทยานฯ ด้วยพื้นที่่ Fixed desk กว่า 100 ตารางเมตร ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ด่วน!! จำนวนจำกัด สมัครภายในวันที่ 9 ม.ค. 62 นี้ สนใจโทร 098-7963340