>


“Talent Mobility Home Coming Day 2018” ต้อนรับนักวิจัยรุ่นพี่กลับบ้าน เปิดประตูรั้วแนะนำนักวิจัยรุ่นน้อง
2018-12-07

โครงการ Talent Mobility จัดกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการร่วมโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบร่วมเสวนาปลุกพลังความท้าทายกับการทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมภาคเอกชน ผ่านมุมมองต่างๆ อาทิ ปรับมุมมอง เปลี่ยนวิสัยทัศน์ เปิดประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัย, เปิดใจนักธุรกิจรุ่นใหม่ คว้างานวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวไกล, เปิดสูตรลับการพัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ความสำเร็จในการสร้าง R&D จากวิทยากรอย่างหลากหลาย พร้อมรับฟัง “เปิดประสบการณ์ การเป็นสะพานเชื่อมให้ถึงเป้าหมายของ Talent Mobility” โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในผู้ขับเคลื่อน ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคเหนือ 25 ธันวาคมนี้ พบกัน 08.00-14.00 น. ณ RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณธนภรณ์ (ฝน) 087-703-6935 สนใจลงทะเบียน ฟรี!! (ถึง 20 ธ.ค) คลิก goo.gl/KBmsXW