>


เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs Spin-Out to Tech Startup และพื้นที่ InnoSpace
2018-11-28

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมงานเปิดตัว “โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง - SMEs Spin-Out to Tech Startup และพื้นที่ InnoSpace" ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้อง UNIT 1C ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พบกับ กิจกรรมเสวนา “ผู้ประกอบการแบบไหนที่นักลงทุนมองหา” โดย ดร.รณกร ไวยวุฒิ จาก CU Innovation Hub และคุณวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง จาก Shift venture Co., Ltd. พบบูธแสดงผลงาน (Exhibition Showcase) จากผู้ประกอบการในโครงการฯ กว่า 30 กิจการ และบูธรับคำปรึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญ สนใจลงทะเบียนและรับของที่ระลึกฟรี!! สแกนที่ QR Code