>


รมว.กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เปิดงาน “ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
2018-11-09

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดงาน “LANNA 4.0 Northern Innovation Re-Profile: ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ชมวิทยาการความก้าวหน้าเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมของอุทยานฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 6 มหาวิทยาลัยเครือข่าย พร้อมร่วมพิธีอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการยกระดับภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย พิธีบันทึกภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ก่อนทิ้งท้ายร่วมกับนักวิจัยมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวก่ำล้านนาสายพันธุ์ใหม่แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)