>


ขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในแนวคิด I open therefore, I am.
2018-10-04

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในแนวคิด I open therefore, I am คัดสรรค์แนวคิด ปรุงธุรกิจใหม่ จุดแรงบันดาลใจ พร้อมเสิร์ฟ ภายใต้โครงการ “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ จากวิทยากรคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศอย่างใกล้ชิด จนนำไปสู่การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเข้าสู่การแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนเดคโคโมดาสตูดิโอ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 14 ตุลาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/C8kctxiSBQQHf26u1