>


STeP เชิญชวนอาจารย์นักวิจัยในเขตภาคเหนือร่วมสัมมนาระดับนานาชาติ เตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในยุค 4.0
2018-09-10

STeP เชิญชวนอาจารย์นักวิจัยในเขตภาคเหนือร่วมสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง "University IP management Promoting Start-up: UC Davis Case Study" ฟรี!! วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคมนี้ เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ The Brick X อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยเชิญ Dr.Monica Alandete-Saez, Director of Analysis & Education in PIPRA จากหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาชั้นนำระดับโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ---------------------------------------------------------- สนใจสแกน QR Code (ที่ภาพ) เพื่อลงทะเบียนร่วมสัมมนา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณณัฐพร โทร 086-224-5466 อีเมล nuttaporn@step.cmu.ac.th