Loading...

Image

ดาวคะนอง เครื่องแกงฮังเล

    เครื่องแกงฮังเลปรุงสำเร็จ พร้อมผักอบแห้ง อร่อยครบเครื่องไม่ต้องปรุงเพิ่ม ภายใต้ความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยเทคโนโลยี Hot air oven ยืดอายุให้สามารถเก็บได้นานขึ้น ปราศจากวัตถุกันเสีย ผ่านโครงการ RD Facilities Boost Up

จำหน่ายโดย : ร้านดาวคะนอง
ที่อยู่ : 180 ม.4 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ข้อมูลติดต่อ 083-2588188
เบอร์โทร :
อีเมล์ : p_pink_p@hotmail.com
วิจัยโดย : ร้านดาวคะนอง
มหาวิทยาลัยเครือข่าย :