Loading...

Image

Hillkoff-ลุงเป๋อกาแฟโบราณ

    กาแฟโบราณผงสำเร็จรูปพร้อมชงได้ถูกวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ IRTC และ โครงการยกระดับเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่า และต่อยอดงานวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ ด้วยโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ ใช้กระบวนการทำแห้งแบบแบบพ่นฝอย (SPRAY DRYER GRANULATOR) ชงง่าย ละลายเร็ว อร่อย

จำหน่ายโดย : บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
ที่อยู่ : 199/666 หมู่ 9 ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ข้อมูลติดต่อ: 08 5863 2951
เบอร์โทร :
อีเมล์ : nitiporn@step.cmu.ac.th
วิจัยโดย : บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
มหาวิทยาลัยเครือข่าย :