Loading...

Image

ณัฐชนก กระเป๋ายกดอกทรงหมอน

    จากผ้าทอมือที่มีเทคนิคการทอยกของจังหวัดลำพูน สู่เอกลักษณ์ที่เรียกว่าผ้าทอยกดอก สานต่อภูมิปัญญา จากเครื่องนุ่งหุ่มสู่งานกระเป๋าผ้าทอมือ

จำหน่ายโดย : ร้านณัฐชนกฝ้ายแพรไหม ห้องอัตลักษณ์
ที่อยู่ : วัดศรีสุพรรณ ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร : 081-1111929
อีเมล์ : tete044@yahoo.com
วิจัยโดย : ร้านณัฐชนกฝ้ายแพรไหม ห้องอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยเครือข่าย :