Loading...

Image

UTD RF Rice Product ข้าว กข.43

    เทคโนโลยีในการกำจัดมอดข้าวและไข่มอด สิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยหลักการสร้างความร้อนจากเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Generator) เกิดเป็นความร้อนในระดับโมเลกุลอย่างทั่วถึงในเวลาอันสั้น จึงสามารถกำจัดมอดและไข่มอดตลอดวงจรชีวิตได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ มีลักษณะเด่นคือ ให้ปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่ำกว่าข้าวอมิโลสต่ำชนิดอื่นๆ มีดัชนีน้ำตาลที่ต่ำ (น้อยกว่าข้าวขาวทั่วไปประมาณร้อยละ 20) เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก เมื่อหุงสุกจะนุ่ม เหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ รับประทานง่าย

จำหน่ายโดย : สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
ที่อยู่ : 238 ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทร : 0882591534
อีเมล์ :
วิจัยโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ และคณะ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่