Loading...

Image

ละพูน ลำไยกึ่งอบแห้งสีทอง

    ลำไยอบกึ่งแห้งเนื้อสีทอง ผลลำไยลูกสวย คัดขนาดได้มาตรฐานจากสวนคุณภาพ ผ่านการอบด้วยกระบวนการเฉพาะจนได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มลิ้น รสชาติหวานอมเปรี้ยวที่มีความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งต่อเนื้อลำไยล้ำค่าจากสวนจังหวัดลำพูนถึงมือผู้บริโภค

จำหน่ายโดย : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง
ที่อยู่ : เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
วิจัยโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ และคณะ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่