Loading...

Image

Tofu Tofu นมถั่วเหลืองสเตอริไรซ์พร้อมดื่ม

    ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองสเตอริไรซ์พร้อมดื่ม ได้ถูกวิจัยและพัฒนาร่วมกับอาจารย์อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท (Retort) ผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  ผ่านโครงการบริหารจัดการและบริการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (IFFPP)

จำหน่ายโดย : บริษัท คีย์ฟู้ด จำกัด
ที่อยู่ : 199/231 หมู่ 9 ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ข้อมูลติดต่อ 08 5863 2951
เบอร์โทร :
อีเมล์ : nitiporn@step.cmu.ac.th
วิจัยโดย : บริษัท คีย์ฟู้ด จำกัด
มหาวิทยาลัยเครือข่าย :