การกำเนิดผิวใหม่ด้วยลำอนุภาคพลาสม่า Plasma Skin Regeneration (PSR)

     พลาสมา ในทางฟิสิกส์และเคมี คือ แก๊สที่มีสภาพเป็นไอออน และจัดได้ว่าเป็นสถานะที่ 4 ของสสาร เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสถานะอื่นอย่างชัดเจน

     ปัจจุบันทางการแพทย์ได้มีการนำเอาแก๊สสถานะพลาสมา (ไนโตรเจน) มาปรับปรุงคุณภาพผิว ด้วยวิธีการฉายลงบนผิวหน้าของคนไข้ เป็นการรักษาผิวที่ไม่ใช่การใช้แสงเลเซอร์ แต่เป็นการส่งพลังงานพลาสม่าผ่านอุปกรณ์ไปยังชั้นใต้ผิวหนังเพื่อฟื้นฟูสภาพผิว ลดรอยเหี่ยวย่น ลดริ้วรอยแห่งวัย ปรับสภาพสีผิว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน โดยขั้นตอนการปรนนิบัติผิวจะใช้เวลาเพียง 15 นาที และไม่ก่อให้เกิดรอยแผลเป็น หรือการเจ็บปวดระหว่างการทำ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายจากระดับห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป และประเทศไทยเองก็ได้มีการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาแล้วค่ะที่มา: http://www.dermnetnz.org/procedures/plasma.html

 


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close