การฟอกฟันขาวด้วยพลาสมา

   วิธีการฟอกฟันขาวสามารถทําได้ทั้งที่คลีนิค และที่บ้านสําหรับวิธีการทําที่คลีนิคนั้น ทําโดยการใช้พลาสมาเลเซอร์สาร hydrogen peroxide 35% ฉายลงไปที่ผิวฟันเป็นเวลาประมาณ 1 ชม. เพื่อขจัดคราบขี้ฟัน คราบฝังแน่นที่เป็นต้นเหตุของหินปูนผลลัพธ์จะทําให้ฟันขาวขึ้น 4-6 เชด ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 500-1,100 USD หรือประมาณ 16,000 - 35,000 บาทที่มา :

http://www.popsci.com/technology/article/2011-12/video-plasma-dentistry-brush-gets-closer-reality-tested-brave-dentist 
Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close