BIQ อาคารพลังงานสาหร่ายแห่งแรกของโลก

   อาคารหลังนี้เป็นอาคารต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยี Bio-adaptive Facade โดยตัวผนังจะประกอบด้วยกระจก 2 ชั้นประกบเข้าด้วยกัน ภายในช่องว่างนี้จะถูกเติมน้ำที่เต็มไปด้วยสาหร่ายลงไป ผนังที่เปรียบเสมือนฟาร์มสาหร่ายนี้จะถูกวางไว้ในด้านที่หันหน้าเข้ากับแสงอาทิตย์โดยตรง เมื่อสาหร่ายสังเคราะห์แสงจากดวงอาทิตย์ พลังงานแสงที่หลงเหลือจากการสังเคราะห์จะถูกนำเข้าสู่ห้องปฏิบัติการภายในอาคารเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนสำหรับผลิตน้ำอุ่น นอกจากนี้ในช่วงที่แดดจัด สาหร่ายในตู้กระจกจะเติบโตขึ้นเป็นชั้นหนา จะสามารถช่วยกรองแสงแดดและกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้ ช่วยให้ตัวอาคารเย็นขึ้น ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับอาคารด้วย และเมื่อสาหร่ายเหล่านี้โตขึ้นจนได้เวลาที่เหมาะสม ก็จะถูกเก็บเกี่ยวและส่งไปเพื่อทำใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพต่อไป

   อาคารหลังนี้ เป็น อาคารจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติในเมืองฮัมบรูก ประเทศเยอรมัน (the International Building Exhibition in Hamburg ) ออกแบบโดย Splitterwerk Architects เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างหลายหน่วยงาน มีบริษัทสถาปนิก Spitterwerk Architects หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศเยอรมัน Strategic Science Consult of Germany และ ARUP and Colt International

ที่มา: 

http://inhabitat.com/splitterwerk-architects-design-worlds-first-algae-powered-building-for-germany/algae-building/


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close