การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัว : Cultured Beef

   ศาสตราจารย์ Mark Post จากมหาวิทยาลัย Maastricht เนเธอแลนด์ ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัว จนได้ออกมาเป็นชิ้นเนื้อวัว และได้นำเนื้อวัวนั้นไปปรุงอาหารในงาน ประชุมวิชาการที่ลอนดอน นักวิจารณ์ต่างก็กล่าวว่า มันเหมือนเนื้อวัวเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะไม่นุ่ม และชุ่มฉ่ำเหมือนเนื้อจริงๆ ก็ตาม แนวคิดการวิจัยและพัฒนาเกิดจากความต้องการที่จะป้องกันและลดภาวะคาดแคลนอาหารสำหรับประเทศที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหาร อีกทั้งช่วยลดการใช้พลังงานลงมากถึง 45% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 96% และใช้พื้นที่ลดลงมากถึง 99%

ที่มา: http://culturedbeef.net/what-is-it/
Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close