รายละเอียดห้องประชุม

A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3

แสดง

A406

จำนวนที่นั่ง 6 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 4

แสดง

A407

จำนวนที่นั่ง 8 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 4

แสดง

A408

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 4

แสดง

A409

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 4

แสดง

Meeting Room (D201)

จำนวนที่นั่ง 6 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร D

แสดง

Meeting Room (D202)

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร D

แสดง

Meeting Room (D203)

จำนวนที่นั่ง 6 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร D

แสดง

NSP Conference Hall (D206)

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร D

แสดง

NSP Multi Purpose Room (D204)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร D

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 12 รายการ