สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติNSP620308819 มี.ค. 62 (08:00)
19 มี.ค. 62 (12:00)
A406
ให้สัมภาษณ์นักเรียนทุน
แสดง
อนุมัติNSP620307019 มี.ค. 62 (09:00)
19 มี.ค. 62 (12:00)
A409
ประชุม KPI ฝ่าย BD
แสดง
ยกเลิกNSP620306019 มี.ค. 62 (09:30)
19 มี.ค. 62 (12:00)
A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*
ประชุมฝ่าย CC เรื่องเอกสาร ISO
แสดง
อนุมัติNSP620305619 มี.ค. 62 (10:00)
19 มี.ค. 62 (12:00)
A407
ประชุมปิดโครงการ อาหารเสริมสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอรรี่
แสดง
อนุมัติNSP620307819 มี.ค. 62 (11:00)
19 มี.ค. 62 (12:00)
A408
ประชุมหารือการจัดทำสัญญากิจกรรม GSB Smart Startup Company
แสดง
อนุมัติNSP620312819 มี.ค. 62 (13:00)
19 มี.ค. 62 (15:00)
A406
รับโจทย์ความต้องการจากนักวิจัย
แสดง
อนุมัติNSP620308919 มี.ค. 62 (13:00)
19 มี.ค. 62 (16:00)
NSP Multi Purpose Room (D204)
Set up ห้องเตรียมจัดกิจกรรม
แสดง
อนุมัติNSP620306219 มี.ค. 62 (13:00)
19 มี.ค. 62 (18:00)
A408
หารือโมเดล licensing
แสดง
อนุมัติNSP620311219 มี.ค. 62 (13:30)
19 มี.ค. 62 (15:00)
A407
สรุป internal audit : IF
แสดง
อนุมัติNSP620312319 มี.ค. 62 (15:00)
19 มี.ค. 62 (17:00)
A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*
ประชุม Audit SD
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 12 รายการ