สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
ยกเลิกNSP620920921 ต.ค. 62 (08:00)
24 ต.ค. 62 (17:00)
NSP Multi Purpose Room (D204)
จัดอบรมเกี่ยวกับ Automate
แสดง
อนุมัติNSP620918122 ต.ค. 62 (09:00)
25 ต.ค. 62 (18:00)
A408
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการภายใน บ.ฟีดแบค180
แสดง
อนุมัติNSP620911723 ต.ค. 62 (08:00)
23 ต.ค. 62 (16:00)
A409
ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 33 โรงงานแบบนวัตกรรมอาคารครบวงจร
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ