สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติNSP620100222 ม.ค. 62 (08:00)
22 ม.ค. 62 (12:00)
NSP Multi Purpose Room (D205)
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการ Gift & Lifestyle
แสดง
อนุมัติNSP620104422 ม.ค. 62 (08:00)
22 ม.ค. 62 (17:00)
A409
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการ Gift & Lifestyle
แสดง
อนุมัติNSP620111222 ม.ค. 62 (09:00)
22 ม.ค. 62 (12:00)
NSP Conference Hall (D206)
หารือแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
แสดง
อนุมัติNSP620114222 ม.ค. 62 (09:30)
22 ม.ค. 62 (12:00)
A407
หารือแนวทางการประเมิน impact และหารือหัวข้อจัดงาน dinner talk
แสดง
อนุมัติNSP620113622 ม.ค. 62 (10:00)
22 ม.ค. 62 (17:00)
Meeting Room (D203)
ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการโครงการ SMEs Spin-Out To Tech Startup (TARP, Fillgoods, Bagportal)
แสดง
อนุมัติNSP620117822 ม.ค. 62 (11:00)
22 ม.ค. 62 (12:00)
A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*
(ครั้งที่3)ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์อาหาร NSP Food Hall
แสดง
อนุมัติNSP620112222 ม.ค. 62 (13:30)
22 ม.ค. 62 (14:30)
A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*
ประชุมเตรียมงาน STEM#2
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ