ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

A409

อนุมัติ18/10/2562 เวลา 08:17:32
วันที่ใช้ห้อง 31 ต.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   31 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางจริยา แสนสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Laboratory and Pilot Plant Servic
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ NSP Central Lab ครั้งที่ 4 (รอบที่ 2/2)
รายละเอียด

A407

อนุมัติ02/10/2562 เวลา 15:43:26
วันที่ใช้ห้อง 31 ต.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   31 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพิชาติ อินทราวุธ   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม ประชุมภายในบริษัท feedback180
รายละเอียด

NSP Multi Purpose Room (D205)

อนุมัติ08/10/2562 เวลา 17:02:59
วันที่ใช้ห้อง 31 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ต.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวขวัญฤทัย หล้าตุ้ย   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Business Development)
วาระการประชุม พิจารณาข้อเสนอโครงการ IRTC ครั้งที่1/2563
รายละเอียด

A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*

อนุมัติ09/10/2562 เวลา 13:47:36
วันที่ใช้ห้อง 30 ต.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   30 ต.ค. 62 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสาวจริยาพร เพียนปราบทุกข์   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม ประชุมทีมบริหารอาคารฯ
รายละเอียด

NSP Training Hall (D405)

เปิดอ่านแล้ว22/10/2562 เวลา 15:19:39
วันที่ใช้ห้อง 30 ต.ค. 62 เวลา 12:00   ถึงวันที่   30 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปานรัชนี ทาบุญสม   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Innovative Startup Development)
วาระการประชุม จัดการบรรยายเชิงปฎิบัติการหัวข้อ การทำแอพพลิเคชั่นมือถือย่างง่าย
รายละเอียด

A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*

อนุมัติ18/10/2562 เวลา 08:17:19
วันที่ใช้ห้อง 30 ต.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   30 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางจริยา แสนสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Laboratory and Pilot Plant Servic
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ NSP Central Lab ครั้งที่ 4 (รอบที่ 1/2)
รายละเอียด

A409

อนุมัติ17/09/2562 เวลา 11:29:06
วันที่ใช้ห้อง 30 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ต.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายไพโรจน์ คอนเอม   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 34 โรงงานแบบนวัตกรรมอาคารครบวงจร
รายละเอียด

A406

อนุมัติ01/10/2562 เวลา 10:45:14
วันที่ใช้ห้อง 29 ต.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   29 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจริยาพร เพียนปราบทุกข์   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม ประชุม unit utilization
รายละเอียด

A408

อนุมัติ24/09/2562 เวลา 16:59:53
วันที่ใช้ห้อง 29 ต.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   31 ต.ค. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจริยาพร เพียนปราบทุกข์   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการภายใน บ.ฟีดแบค180
รายละเอียด

A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*

อนุมัติ02/10/2562 เวลา 15:43:19
วันที่ใช้ห้อง 29 ต.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 ต.ค. 62 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นางสาวณัฐฐา ทรงศุภชัยกุล   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Business Development)
วาระการประชุม ประชุมติดตามงาน TM ประจำสัปดาห์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 145 รายการ