ผลิตภัณฑ์ลูกเดือยผสมข้าวก่ำอบแห้ง


หนึ่งในผลงานวิจัยภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

พบกับเราได้ที่
ส่วนจัดนิทรรศการอุทยานวิทยาศาตร์ภาคเหนือ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close