เปิดรับสมัครเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ IRTC


13 พฤศจิกายน 2558

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเอกชนที่มีความต้องการยกระดับความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สมัครเข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ภายใต้การดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)   เพื่อผลักดันให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนในภาคเหนือ เพื่อให้เกิดการการร่วมพัฒนานวัตกรรมและการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู่การการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางธุรกิจในกลุ่มตลาดที่กว้างมากขึ้น >> เกณฑ์การรับสมัครและรายละเอียดโครงการ IRTC <<ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณรุ่งทิวา  ภิรมย์คุณขวัญฤทัย หล้าตุ้ย

E-mail: irtc@step.cmu.ac.th

โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 309, 310

โทรสาร 053-942088-91 ต่อ 413โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

- ใบขอรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

- แบบฟอร์มรายงานผลการสำรวจความต้องการ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)

- แบบข้อเสนอโครงการ IRTC


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close