พนักงานประสานงานโครงการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ


1 ธันวาคม 2560

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือดาวน์โหลด ---> ประกาศรับสมัครดาวน์โหลด ---> ใบสมัคร


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close