ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจร่วมประกวดแผนธุรกิจจากผลงานวิจัย (R2M) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท


4 กันยายน 2560

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจร่วมประกวดแผนธุรกิจจากผลงานวิจัย Research to  Market (R2M) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพ บูรณาการวิชาการและกระบวนความคิดของนักศึกษาจากการนำผลงานวิจัยที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 นักศึกษาผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-942088 ต่อ 310 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th คลิกที่หัวข้อ "ดาวน์โหลด" ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ R2M หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านลิ้งค์ https://goo.gl/forms/kgysGFVZ9VqyAv2w1 สำหรับทีมผู้ชนะการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยจะได้เข้าร่วมกิจกรรม R2M Bootcamp 2016 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับทีมผู้ชนะจากอีก 6 มหาวิทยาลัยเครือข่ายในกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของตนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้เข้ารอบจะได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ต่อไป 


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close