อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)


3 ตุลาคม 2559

31.66% ของการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2560ทั้งนี้ต้นปี 2561 จะพร้อมให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัย พื้นที่จัดนิทรรศการ ห้องประชุม และอีกหลากหลายการให้บริการชั้นนำแก่บุคคลภาคนอกด้วยค่ะ#NSP #NorthernSciencePark


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close