โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการขั้นต้น


28 มิถุนายน 2559

เชิญชวนผู้ที่มีไอเดีย มีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนวัตกรรม เข้าร่วม "โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการขั้นต้น หรือ Pre-Incubation Program"โครงการที่จะสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่คุณ พร้อมกับช่วยประเมินความเป็นไปได้ของแนวคิดธุรกิจ ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่จะมาให้คำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจและโอกาสดีๆ มากมายที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯเท่านั้นดาวน์โหลดใบสมัคร สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-942088 ต่อ 310


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close