สัมภาษณ์แนะนำการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ในรายการ ส่องโลกนวัตกรรม


13 กรกฏาคม 2558

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์แนะนำการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ในรายการ ส่องโลกนวัตกรรม ออกอากาศทางช่อง Thai PBS เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาLink : https://www.youtube.com/watch?v=QDsPAxkd2qk&index=1&list=PLRS4T4F2sF1plDOetu5sucHta6Awbbb7b


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close