ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างโรงงานและจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน พร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (15/6/2561)
2018-06-15

1.กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. - 13 ก.ค.2561 เวลา 08.30-16.30 น. 2.กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 16 ก.ค.2561 เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อสอบถาม ผ่านทางอีเมล์ : benjawan@step.cmu.ac.th โทรศัพท์ : 094-8306916ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download