ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกตำแหน่งพนักงานช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง
2021-02-11

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกตำแหน่งพนักงานช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง ในการสอบขอให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยให้มิดชิดตลอดเวลาในการทำข้อสอบ มิฉะนั้นทางอุทยานฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบเป็นอันขาดดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล