ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-17

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถสอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และอุทยานฯ จะชี้แจงข้อสอบถามภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ** กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. **ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download