ประกาศชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-24

ตามที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อม ติดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จํานวน 23 รายการด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวตามเอกสารแนบดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download