ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาชุดระบบอัตโนมัติของเครื่องต้นแบบระดับอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยเทคนิคลำไอออนที่พร้อมให้บริการแก่ภาคเอกชนอย่างครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-17

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.2562 - 3 พ.ค.2562 ทั้งนี้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถสอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เม.ย.2562 และอุทยานฯ จะชี้แจงข้อสอบถามภายในวันที่ 29 เม.ย.2562 ** กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 7 พ.ค.2562 เวลา 08.30-16.30 น. **ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download