ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-05

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.2562 - 29 เม.ย.2562 ทั้งนี้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถสอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เม.ย.2562 และอุทยานฯ จะชี้แจงข้อสอบถามภายในวันที่ 24 เม.ย.2562 ** กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 30 เม.ย.2562 เวลา 08.30-16.30 น. **ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download