ประกาศจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์วิจัยสำหรับการวิเคราะห์ทางวัสดุศาสตร์และจุลชีววิทยาของ ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
2019-03-01

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2562 - 15 มี.ค.2562 ทั้งนี้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถสอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มี.ค.2562 และอุทยานฯ จะชี้แจงข้อสอบถามภายในวันที่ 12 มี.ค.2562 ** กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 18 มี.ค.2562 เวลา 08.30-16.30 น. **ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download