ประกาศจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์วิจัยสำหรับเพิ่มศักยภาพเครื่องมือพลาสมาและระบบการวิเคราะห์พลาสมาของศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
2019-02-14

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2562 - 22 ก.พ.2562 ทั้งนี้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถสอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ก.พ.2562 และอุทยานฯ จะชี้แจงข้อสอบถามภายในวันที่ 18 ก.พ.2562 ** กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 25 ก.พ.2562 เวลา 08.30-16.30 น. **ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download